اولین مرکز توان افزایی و مهارت اموزی پرورش و تکثیر زالو در کشور
اولین مرکز توان افزایی و مهارت اموزی پرورش و تکثیر زالو در کشور
header-zalok.ir_

قیمت خدمات طب‌سنتی سال 1401

 • بخور و انکباب
  63,040 تومان
 • حجامت تر
  114,780 تومان
 • حجامت خشک
  63,040 تومان
 • حجامت خشک

    نیاز به ماساژور

  77,800 تومان
 • حقنه درمانی
  173,360 تومان
 • زالو درمانی

    به ازای دو زالو

  89,950 تومان
 • به ازای هر زالو اضافه

    برای زالو درمانی

  25,000 تومان
 • فصد
  191,300 تومان
 • آموزش و تعلیم بیمار

    به منظور مراقبت های شخصی

  23,590 تومان
 • تدوین و تجویز رژیم درمانی

    برای بیماران سرپایی

  36,000 تومان

توضیحات: هزینه لوازم مصرفی اضافه می‌شود.

تصاویر زالو درمانی

زالو های طبی با توجه به دارا بودن خاصیت های درمانی در طب سنتی جهت درمان بخش های مختلف بدن استفاده میشوند.