اولین مرکز توان افزایی و مهارت اموزی پرورش و تکثیر زالو در کشور
اولین مرکز توان افزایی و مهارت اموزی پرورش و تکثیر زالو در کشور
header-zalok.ir_

ضوابط و شرایط عمومی فروش زالو توسط صنعت زالوی ایران

1. حیطه اجرای ضوابط و شرایط

در مواردی که خریدار زالو در سفارش خود در محدوده مفاد قانون صنعت زالوی ایران عمل کند، ضوابط و شرایط عمومی زیر تنها برای کلیه تراکنش‌های فیمابین ما و خریدار و در زمان سفارش‌گذاری اعمال می‌شود. ما هیچ یک از ضوابط متناقض که از سوی خریدار ارائه شده، به جز مواردی که صریحاً بطور کتبی به آن رضایت داده‌ایم، نمی‌پذیریم.

فرض می‌شود که خریدار زالو به عنوان مشتری فردی حقیقی، نهادی قانونی یا شریکی قانونی برای اهداف تجاری یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند که شاید حقی برای خود یا سازمان مربوط جهت سفارش دادن محصول در نظر گرفته باشد که قبل از سفارش باید وضعیت خود را شفاف سازی نماید.

تا زمانی که برای رسیدگی به فروش زالو به مشتری ضروری باشد، محق هستیم که داده‌های خریدار را به صورت الکترونیکی تا حدود مجاز براساس قوانین حفاظت اطلاعات شرکت ذخیره و پردازش کنیم.

2. اعلام قیمت، تغییرات، شرایط معامله

اعلام قیمت‌های ما مشروط به تأیید توسط ناظر سایت (کارشناس فروش مجموعه) می‌باشند؛ معامله با تأیید کتبی سفارش یا به مجرد اجرای سفارشات انلاین یا تلفنی گذاشته شده منعقد می‌شود. بطور ویژه، هر تأیید سفارشی که فروشگاه آنلاین ما بطور خودکار به مجرد ثبت هر سفارشی ارسال می‌کند، به عنوان اعلام پذیرش سفارش تلقی نمی‌شود و بایستی توسط کارشناس مجموعه و با هماهنگی مشتری تایید و ثبت نهایی گردد.

قیمت ها به صورت روزانه متفاوت و انلاین است و مشتری بعد از پسند کردن سایز و وزن زالو در خواستی و تعداد ان حتما با کارشناس فروش مجموعه تماس حاصل نماید و آخرین نرخ روز بازار را بگیرد.

حداقل بار ارسالی در شهر اصفهان برای مطب پزشکان و درمانگران 50 نخ است و در خارج از استان 200 نخ زالو می باشد.

3. قیمت‌ها، پرداخت ها

قیمت‌ها برحسب تحویل در انبار مجموعه است می‌باشند. به جز در مواردی که به نحو دیگری توافق شده است، قیمت‌های با احتساب هزینه بسته‌بندی است ولی قیمت زالو بدون احتساب بیمه، حمل و مالیات بر ارزش افزوده است.

به جز در مواردی که به نحو دیگری توافق شده است، ما محق هستیم که مبالغ فاکتور مقرر جهت پرداخت را بدون کسر از حساب خریدار از طریق پرداخت نقدی مستقیم حداقل 1 روز پس از سفارش مشتری و دریافت فاکتور دریافت کنیم. هزینه زالوها نقدا به صورت آنلاین پرداخت می گردد.

ما محق هستیم که در مواردی که خریدار سفارش اولیه و تعداد زیاد سفارش می‌دهد، یا محل کار اصلی او خارج از استان اصفهان است یا کالاها می‌بایست در خارج از کشور عرضه شوند یا در مواردی که در پرداخت بموقع مبلغ یا پرداخت کل مبلغ از جانب خریدار تردیدی وجود دارد، تقاضای پیش‌پرداخت کنیم. در مواردی که یکی از شرایط اخیرالذکر پس از انعقاد قرارداد رخ دهد، ما محق خواهیم بود که ضوابط پرداخت توافق شده را لغو و پرداخت فوری مبالغ واریزنشده را تقاضا کنیم.

4. انتقال ریسک، تحویل

به جز در مواردی که به نحو دیگری توافق شده است فی مابین مشتری و مجموعه، ما تأمین زالوها و انجام خدمات را در محل انبارمان انجام خواهیم داد. تعیین روش حمل، مسیر حمل و ارسال‌کننده محموله برعهده مشتری است.

تاریخ‌های تحویل ذکرشده تنها تاریخ‌های تقریبی می‌باشند که فی مابین طرفین توافق می شود، به جز در مواردی که به نحو دیگری صریحاً بطور کتبی توافق شده باشد.

در مواردی که در تحویل در تاریخ مقرر توافق شده از جانب ما قصوری صورت گیرد و این قصور ناشی از فعل یا مسامحه‌کاری از جانب ما باشد، خریدار می تواند معامله را فسخ کند و مبلغ مورد نظر عودت داده می شود.

همه بارهای ارسالی با کیفیت عالی و بعد از ارسال فیلم و عکس کیفیت، سایز و گیرایی محصول به مشتری و با تایید ایشان ارسال می گردد. همچنین بارها با بسته بندی و پلمپ ویژه شرکت مهروموم شده ارسال می گردد.

5. حوادث قهری

در مواقع وقوع حوادث قهری، ما محق خواهیم بود که انجام تعهدات خود جهت تحویل کالا را به تعلیق درآوریم. در مواردی که شرایط غالب در زمان انعقاد پیمان تغییر محسوسی پیدا کند، حق فسخ پیمان نزد ما محفوظ است. حوادث قهری هر شرایطی خارج از مسئولیت ما که مانع تحویل یا عمل به تعهدات یا ناممکن شدن آن گردد تعریف می‌شود، صرفنظر از اینکه این شرایط برای تأمین‌کننده یا نماینده جانشین ما رخ دهد.

6. تعهدات خریدار

پذیرش و اخذ اقلام تحویلی (زالوهای ارسالی) تعهد اصلی خریدار محسوب می‌شود. در مواردی که خریدار از پذیرش اقلام تحویلی امتناء ورزد یا اهمال‌کاری کند، قصور در تحویل از جانب خریدار و بدون یادآوری مجدد خواهد بود.

در مواردی که خرید از دریافت زالوهای تحویلی قصور می‌ورزد، حق تعیین مهلت 24 ساعتی که به مجرد پایان آن معامله را فسخ و خسارات را مطالبه خواهیم کرد، نزد ما محفوظ است.

زالوهای تأمین شده از سوی ما با مقررات و استانداردهای اجرایی فعلی ایران مطابقت دارند. ما هیچ ضمانتی نخواهیم داد که این کالاها با سایر مقررات ملی دیگر کشورها مطابقت داشته باشند. در موادی که کالاها باید در خارج از مرزها استفاده شوند، مسئولیت خریدار است که از مطابقت کالاهای مذکور با الزامات و استانداردهای قانونی مربوطه اطمینان حاصل کند و در موارد لازم، تعدیلات مناسب را انجام دهد.

خریدار محق نخواهد بود که در مواردی که ارزش یا قیمت زالو کاهش یافته کالاهای تحویلی یا خدمات عرضه شده اسمی است، براساس تحویل یا عمل ناقص به تعهدات مطالبه کند.

در مواردی که زالوهای تحویل شده از جانب ما معیوب یا بیمار هستند و خریدار بلافاصله بصورت کتبی و ویدیویی (ارسال فیلم و عکس مستند) ما را مطلع سازد، ما به اختیار خود کالای مذکور را تعویض یا عیب را برطرف خواهیم کرد. خریدار باید مدت ظرف 24 ساعت اعلام وضعیت بار زالوها را بنماید جهت برگشت و عودت بار که برای انجام اقدامات لازم هماهنگی با کارشناس فروش الزامی است.

بنا به توصیه ما، تحویل جانداران زنده نباید مانع از تلفات  زالوها بعد از حمل شود. به عنوان تدبیری احتیاطی، به ازای تحویل هر بسته، چند عدد زالوحداقل در نظر گرفته شود که در مواقع مطالبه ضمانت (زالوی اضافی روی بار)، به عنوان عمل کامل یا جزئی به تعهدات تلقی شود. در مواردی که هیچ مطالبه ضمانتی صورت نگیرد، کلیه حقوق در ارتباط با تأمین زالوهای مازاد، اسقاط خواهد شد.

7. خسارات

به جز در مواردی که به نحو دیگری ذیلاً ارائه شده باشد، هر گونه مطالبه خریدار بابت خسارات به جز مطالبات مندرج در بخش ۷ اخیرالذکر، صرفنظر از مبانی قانونی، بدین وسیله مستثنی خواهند بود. براین اساس، ما در قبال هیچ گونه آسیب ناشی از نفس کالا و همچنین هیچ مسئولیتی در قبال هدررفت سود یا هر گونه زیان مالی متحمل‌شده از جانب خریدار را نمی‌پذیریم. تا جایی که مسئولیت پیمانی مستثنی یا محدود شده باشد، این استثناء یا محدودیت در ارتباط با مسئولیت شخصی کارمندان، نمایندگان و جانشینان ما صدق خواهد کرد.

محدودیت مسئولیت اخیرالذکر در مواردی که آسیب وارده ناشی از قصور عامدانه یا تقصیر در نگهداری اموال باشد، صدمه فردی رخ داده باشد یا در مواردی که مطالبه خسارات برپایه قانون مسئولیت محصول باشد، اعمال نخواهد شد.

در مواردی که نقص شرایط اساسی پیمان ناشی از اهمال‌کاری ما باشد، مسئولیت ما برای جبران خسارت به اموال به زیانی محدود خواهد شد که معمولاً حسب معمول در زمان انعقاد پیمان قابل پیش‌بینی است. شرایط اساسی پیمان هر شرایطی است که خریدار را در موقعیت حقوقی تأمین شده براساس پیمان از حیث محتوا و هدف قرار دهد یا هر شرایطی که باید برای تضمین اجرای صحیح پیمان از آن پیروی شود و خریدار به اجرای آن اتکا کند یا انتظار اتکای خریدار به اجرای آن وجود داشته باشد.

هر مسئولیت دیگری در خسارات بدین وسیله مستثنی خواهد بود. هر گونه تخصیص مطالبات ارائه‌شده از سوی خریدار در بخش ۷ و ۸ در بالا مجاز نیست.

حتما بخوانید :
تجهیزات و شرایط مناسب برای پرورش زالو

خرید انواع زالو طبی و درمانی

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر برای هر یک از انواع زالو ، پک های بسته بندی زالو و سفارش خرید، روی تصاویر زیر کلیک کنید.